ברוכים הבאים לאתר אקסליט (להלן: “האתר”) המופעל על ידי לוסיד באבל, ח.פ 302817796, (להלן: “הנהלת האתר” ו/או “החברה”).

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכמה משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
 • השימוש בשירות מצריך פתיחת רישום כמורה או רישום כתלמיד על מנת לקבל שירות כתלמיד או לתת שירות כמורה, ובעקבות כך מצריך מסירת מידע אישי בתהליך הרישום.
 • רישום לשימוש כמורה מותר מגיל 18 בלבד.
 •  רישום לשימוש כתלמיד מתחת לגיל 18 מותר בכפוף לקבלת אישור הורים או אפוטרופוס חוקי בלבד.
 • אין להשתמש באתר או למסור כל מידע אישי במידה והינך מתחת לגיל 18 ללא אישור הורים.

תלמיד: בתהליך הרישום כל מידע אישי אשר יימסר כגון שם, טלפון, אימייל וכו’ יהיו ניתנים לפרסום לדעת שיקול האתר. לדוגמא – במידה והוספת ביקורת על שירות מסוים, שמך יופיע לצד ביקורת זאת.

מורה: הפרטים שימסרו בתהליך ההרשמה יפורסמו באתר ויהיו גלויים, כגון שם, טלפון, אזור שירות, מקצועות לימוד, תמונת פרופיל וכו׳.

השירותים

 • האתר מאפשר שירותי חיבור בין נותני שירות (מורים פרטיים) ובין תלמידים המעוניינים בשיעור פרטי אונליין, בבית המורה או בבית התלמיד.
 • ניתן להזמין שירותים באמצעות יצירת קשר ישיר עם נותן השירות בלבד המהווה כנותן שירות צד ג’.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 • הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע פעולות כולל מתן פרטים אישיים באתר.

ביטולים ושינוי סוגי השירותים

 • מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטל עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי עבור שירותים אשר בוצעו.
 • האתר יהא רשאי לבטל אספקת הזמנה למשתמש וזאת בהתראה של שעתיים מראש לפחות. במקרה כזה לא יעמוד למשתמש כל טענה כלפי האתר.
 • הודעה על ביטול או הפסקה מצד החברה תימסר למשתמש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ככל ששולם.

אחריות ושירות

 • השירותים ינתנו בהתאם לחבילות השירותים אשר יוצעו ע”י הנהלת האתר עם תחילת השירות (עבור רשום כמורה). תשלום שעתי עבור התלמיד בהתאם למחיר המוצג בפרופיל נותן השירות ובקשר ישירות מולו.
 • אורך השירות הינו ע”פ מועד הזמן אשר נקבע מראש ע״י נותן השירות – המורה.
 • הנהלת האתר אינה אחראית על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים.
 • הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.
 • האתר אינו אחראי על אופן וטיב השירות הניתן על ידי המורים.
 • האתר אינו אחראי על נזקים שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר.

אבטחת מידע ופרטיות

 • הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י משתמשי האתר אלא על מנת לאפשר את השימוש באתר ובהתאם לכל דין.
 • באמצעות לחיצה על כפתור “שליחת הזמנה” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
 • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר

 • לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר במייל Info@ excelit.co.il בשעות הפעילות של האתר.